Технічна підтримка

(0382) 724-777

(096) 724-777-0

(073) 724-777-0

(050) 724-777-0

(цілодобово)

e-mail callcenter@x-city.uaГОЛОВНА > РЕГЛАМЕНТ МЕРЕЖІ

Правила для користувачів локальною комп'ютерною мережею « X-CITY ».

Визначення термінів:
Мережа “X-City” (далі - Мережа) – це фізичне та програмне об’єднання обладнання Користувачів (Замовників), за допомогою активного та пасивного мережевого обладнання Виконавця (комутаторів, маршрутизаторів, серверів, кабельної системи і т.п.).
Користувач Мережі (Замовник) - власник обладнання, фізично підключеного до Мережі, що сплатив встановлену для даного типу підключення плату за підключення.
Адміністрування Мережі – це процес керування мережею: її технічними та програмними засобами, персоналом та користувачами.
Адміністрація Мережі - дирекція.
Адміністратор - персонал мережі з максимальними правами керування мережею.
Системний інженер – персонал мережі ,відповідальний за нормальне функціонування обладнання (комутатори, маршрутизатори і т.п.), за винятком комп'ютерів користувачів.
ІР-адреса - постійна, унікальна адреса, яка ідентифікує користувача Мережі.
MAC-адреса - постійна, унікальна адреса, яка встановлюється на мережевий адаптер (мережеву карту) виробником.
Трафік - це об'єм інформації, яка поступає на комп'ютер Користувача із Мережі і відправлений з комп'ютера Користувача в Мережу.
1. Призначення мережі.
1.1 Мережа була створена для об'єднання безлічі розрізненого обладнання в єдину інформаційну структуру.
2. Права й обов'язки користувачів.
2.1 Користувачі Мережі мають право:
2.1.1 Використовувати ресурси й сервіси, надавані Мережею і її членами.
2.1.2 Створювати власні інформаційні ресурси (загальний мережевий каталог, web-сервер, ftp-сервер, ігровий сервер і т.д.), доступні всім, або частині користувачів Мережі, безкоштовно та за додаткову оплату, якщо створення такого ресурсу потребує оплати згідно діючих тарифів.
2.1.3 Представляти адміністраторові Мережі проекти із створення нових ресурсів, сервісів, вузлів Мережі з метою поліпшення її роботи й розширення її можливостей.
2.1.4 Вільно вийти з Мережі.
2.2 Користувачі Мережі зобов'язані:
2.2.1 Виконувати вимоги даних Правил.
2.2.2 Виконувати вимоги Адміністрації мережі, Адміністратора, Системного інженера, пов'язані з налагодженням мережі та мережевого програмного забезпечення на їх комп'ютерах.
2.2.3 Повідомляти Адміністратора або Системного інженера про заміну мережевого адаптера (мережевої карти), через який здійснюється підключення комп'ютера до Мережі.
2.2.4 Вчасно вносити абонентську плату.
2.3 Користувачам Мережі забороняється:
2.3.1 Будь-яка діяльність, що суперечить чинному законодавству України.
2.3.2 Здійснювати дії, що створюють перешкоди роботі інших користувачів Мережі, використовувати ненормативну лексику, а також інформацію, що з'являється в загально-мережевих повідомленнях, форумах, офіційних засобах спілкування:
- що носять дискримінаційний або образливий характер;
- що носить хуліганський характер;
- що підпадає під ознаки шахрайства;
- утискають права будь-якої фізичної або юридичної особи або групи осіб;
- що несе погрозу в чиюсь адресу, або може бути витлумачена подібним чином;
- що несе шкідливу інформацію й/або здатну тим або іншим чином нанести пошкодження комп'ютеру адресата, вивести з ладу встановлене на ньому програмне забезпечення або видалити інформацію, що перебуває на ньому, або її частину.
2.3.3 Намагатися одержати несанкціонований доступ до будь-яких мережевих ресурсів і сервісів, проведення чи участь в мережевих атаках чи зломі.
2.3.4 Використовувати Мережу для несанкціонованого доступу в інші системи й мережі (включаючи спроби здійснення даного доступу).
2.3.5 Змінювати мережеву адресу на обладнанні, що під’єднане до мережі згідно із цим Договором, на відмінну від наданої Виконавцем.
2.3.6 Надавати доступ до Мережі третім особам.
2.3.7 Використовувати послуги Мережі із комерційною метою.
2.3.8 Використовувати не узгоджені із Адміністратором Мережі налаштування на обладнанні, за допомогою якого відбувається отримання послуг.
2.3.9 Використовувати за допомогою послуг програми колективного доступу до Мережі не узгоджені із Адміністратором (Proxy, Nat і т.п.)
2.3.10 Проводити тунелювання крізь Мережу не узгоджені із Адміністратором (використовувати VPN, Open VPN і т.п.)
2.3.11 Надсилати, передавати, віщати чи/або розповсюджувати будь-яким іншим способом за допомогою Мережі інформацію, розповсюдження якої суперечить нормам українського та/або міжнародного законодавства, в тому числі і законодавства про авторське право.
2.3.12 Публікувати і/або передавати без явної згоди всіх одержувачів за допомогою Мережі «X-City» будь-яку інформацію, яка містить в собі віруси і /або інші завідомо шкідливі для одержувача компоненти.
2.3.13 Умисно або без умислу змінювати маршрутизацію Мережі без письмової згоди Адміністратора Мережі.
2.3.14 Підключати до Мережі будь-які пристрої (концентратори, комутатори, репітери, маршрутизатори, вимірювальну апаратуру й т.д.) без дозволу Адміністратора Мережі.
2.3.15 Самовільно змінювати ім'я комп'ютера, IP або MAC-адреси, фальсифікувати свої мережеві реквізити а також іншу службову інформацію при передачі даних в Мережу.
2.3.16 Використовувати ідентифікаційні дані (імена, адреси, телефони, тощо) третіх осіб, крім випадків, коли ці особи вповноважили Користувача на таке використання.
2.3.17 Використовувати неіснуючі зворотні адреси при надсиланні повідомлень в Мережі, за винятком випадків, коли використання якого-небудь ресурсу Мережі в явній формі дозволяє анонімність.
2.3.18 Використовувати канали Мережі для передачі трафіку від будь-яких інших осіб, операторів і мереж зв’язку.
2.3.19 Здійснювати дії з метою зміни налаштувань обладнання чи програмного забезпечення Мережі, а також здійснювати інші дії, які можуть потягнути за собою збої в їх роботі.
2.3.20 Використовувати Мережу для розповсюдження непотрібної одержувачу, не витребуваної ним інформації (створення або участь у мережевому шумі – «спамі»), а саме, являються неприпустимими наступні дії:
- масове розсилання не оговорених попередньо електронних повідомлень (mass mailing). Під масовим розсиланням розуміється як розсилання багатьом користувачам, так і багаторазове розсилання одному користувачу. Під електронними повідомленнями розуміються повідомлення електронної пошти, ICQ і інших подібних засобів електронного обміну інформацією
- неоговорене розсилання листів чи повідомлень рекламного, комерційного чи агітаційного характеру, а також листів, що містять грубі або образливі пропозиції чи вислови
- розміщення у будь-якій конференції, форумі чи електронному списку розсилань статей, які не відповідають тематиці даної конференції, форуму чи списку розсилки (off-topic). Тут і надалі під конференцією слід розуміти телеконференції (групи новин) Usenet і інші конференції, форуми, мережеві ресурси і електронні списки розсилки
- розміщення в будь-якій конференції повідомлень, комерційного, агітаційного характеру, чи повідомлень, що містять прикріплені файли, крім випадків, коли такі повідомлення явно дозволені правилами такої конференції чи їх розміщення було оговорено з власниками або адміністраторами такої конференції попередньо
2.3.21 Надавати доступ до Мережі третім особам, яким-небудь способом використовувати ресурси Мережі з метою отримання вигоди без узгодження цього питання з Адміністрацією Мережі.
2.4 Присутність у Мережі може бути припинено:
2.4.1 За власним бажанням Користувача Мережі.
2.4.2 У рамках відповідальності за будь-яке порушення даних Правил.
2.4.3 Тимчасово, у випадку відсутності Користувача в Мережі на строк більше двох місяців. У цьому випадку Користувач зобов'язаний завчасно сповістити про це Адміністрацію Мережі у письмовій формі. (див. пункт 4.1.1)
3. Відповідальність сторін.
3.1 Відповідальність користувача Мережі:
3.1.1 У випадку некоректної поведінки Користувач може бути відключений від Мережі на строк, обумовлений Адміністратором Мережі, або на нього може бути накладений штраф.
3.1.2 Якщо нанесена Користувачем Мережі шкода (умисно або з необережності) носить матеріальний характер, то весь збиток відшкодовується за рахунок цього Користувача Мережі .
3.1.3 При багаторазових порушеннях Користувач відключається від Мережі фізично за рішенням Адміністратора Мережі.
3.1.4 У випадку особливо некоректного поводження, або особливо злісного порушення Користувач відключається від Мережі фізично за рішенням Адміністратора Мережі.
3.1.5 У випадку порушення цих Правил, Користувач несе матеріальну відповідальність перед Виконавцем і Адміністрацією Мережі, а також несе цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність відповідно до чинного в Україні законодавства.
3.2 Відповідальність Адміністрації Мережі:
3.2.1 Адміністрація Мережі не несе ніякої юридичної, матеріальної або іншої відповідальності за якість, зміст, законність і будь-яку іншу властивість отриманої або переданої Користувачем інформації.
3.2.2 Адміністрація Мережі не несе відповідальності за цілісність і збереження даних на комп'ютері Користувача, неавторизований доступ до інформації Користувача але вживає усіх можливих заходів для неможливості таких дій з боку інших Користувачів Мережі.
3.2.3 Адміністрація Мережі має право розкривати будь-які відомості, якщо це необхідно відповідно до закону України або для нормального функціонування або захисту інтересів Мережі.
3.2.4 Адміністрація Мережі залишає за собою право відмовити в пересиланні й/або видаляти з Мережі будь-яку інформацію або матеріали, повністю або частково, якщо вони, з погляду Адміністрації Мережі, є неприйнятними й порушують дані Правила.
4. Процедура відключення користувачів від Мережі.
4.1 Користувач може бути відключений від Мережі:
4.1.1 За власним бажанням тимчасово або постійно відповідно до встановленого порядку: Користувач може призупинити свою присутність у Мережі згідно п.2.4.3 на строк не менше одного і не більше двох місяців на рік, за умови, що Користувач є абонентом Мережі не менше 6 місяців. За час блокування з Користувача не стягується абонентська плата, а його комп'ютеру блокується вхід у Мережу. Для призупинення Користувачеві необхідно написати заяву, за встановленою формою.
4.1.2 У випадку порушення порядку оплати відповідно до положень пункту 2.2.4 даних Правил. Порушенням порядку оплати вважається негативний баланс протягом трох місяців, за винятком користувачів й організацій, з якими укладені окремі договори. Повторне підключення можливо після повного погашення заборгованості й сплати за повторне підключення, по черзі на підключення.
4.2 Відключення проводиться винятково уповноваженими представниками мережі із дотриманням положень пункту 2.4 даних Правил.
5. Наслідки відключення користувачів від Мережі.
5.1 При відключенні Користувача від Мережі його комп'ютер перестає бути складовою частиною Мережі, на Користувача перестають діяти дані Правила, внаслідок чого Користувач втрачає права й звільняється від обов'язків, одержуваних під час присутності в Мережі.
5.2 Під час відключенні Користувачеві повертається залишок коштів з рахунку або стягується заборгованість. Кабель, яким провадилося підключення від точки присутності Мережі, до обладнання Користувача є власністю Мережі й підлягає поверненню уповноваженому представникові Мережі.
6. Статус даного документа й додаткові положення.
6.1 Дані Правила є невід’ємним додатком до Договору про надання доступу до комп’ютерної локальної мережі «X-City» від дата.
6.2 Дані Правила є обов'язковими для ознайомлення й дотримання кожним з Користувачів Мережі. Фактична присутність Користувача в Мережі вказує на його згоду із кожним з пунктів даного документа.
6.3 Цей документ, всебічно не керуючий роботою Мережі, являється деякою гарантією стабільності й порядку, призначений для найбільш загального розгляду структури, функціонування й роботи Мережі та інших положень.