Технічна підтримка

(0382) 724-777 (096) 724-777-0 (073) 724-777-0 (050) 724-777-0

(цілодобово)

e-mail callcenter@x-city.uaГОЛОВНА > ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ЕОМ

ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ МАШИН (КОМП'ЮТЕРІВ), СИСТЕМ ТА КОМП'ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ І МЕРЕЖ ЕЛЕКТРОЗВ'ЯЗКУ

Стаття 361. Несанкціоноване втручання в роботу
електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів),
автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи
мереж електрозв'язку


1. Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин  (комп'ютерів),  автоматизованих
систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку, що призвело до витоку, втрати,  підробки,  блокування  інформації,  спотворення процесу обробки інформації або до порушення встановленого  порядку її маршрутизації, -   карається штрафом  від  шестисот  до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк  від  двох до п'яти років,  або позбавленням волі на строк до трьох років,  з позбавленням права  обіймати  певні  посади  чи  займатися  певною діяльністю на строк до двох років або без такого та з конфіскацією програмних та технічних засобів,  за допомогою яких  було  вчинено несанкціоноване втручання, які є власністю винної особи.

2. Ті  самі  дії,  вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або якщо вони заподіяли значну шкоду, - караються позбавленням волі на строк від трьох до шести років з  позбавленням  права  обіймати  певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією програмних та технічних засобів,  за допомогою яких було вчинено несанкціоноване втручання, які є власністю винної особи.

Примітка. Значною шкодою у  статтях  361 - 363-1,  якщо  вона полягає у заподіянні матеріальних збитків,  вважається така шкода, яка в сто  і  більше  разів  перевищує  неоподатковуваний  мінімум доходів громадян.

Стаття 361-1. Створення з метою використання, розповсюдження
або збуту шкідливих програмних чи технічних
засобів, а також їх розповсюдження або збут


1. Створення з метою використання,  розповсюдження або збуту, а також розповсюдження або збут шкідливих програмних чи  технічних засобів,  призначених  для  несанкціонованого  втручання  в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку, - караються штрафом  від  п'ятисот  до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними  роботами  на  строк  до двох років, або  позбавленням  волі  на  той  самий  строк,  з конфіскацією програмних  чи  технічних  засобів,  призначених  для несанкціонованого  втручання  в  роботу  електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку, які є власністю винної особи.

2. Ті  самі  дії,  вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або якщо вони заподіяли значну шкоду, - караються позбавленням  волі  на  строк  до  п'яти  років з конфіскацією  програмних  чи  технічних  засобів,  призначених для несанкціонованого  втручання  в  роботу  електронно-обчислювальних
машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку, які є власністю винної особи.

Стаття 361-2. Несанкціоновані збут або розповсюдження
інформації з обмеженим доступом, яка
зберігається в електронно-обчислювальних
машинах (комп'ютерах), автоматизованих
системах, комп'ютерних мережах або на носіях
такої інформації

1. Несанкціоновані збут  або  розповсюдження  інформації  з обмеженим доступом,  яка зберігається в  електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах),  автоматизованих  системах,  комп'ютерних мережах або на носіях такої  інформації,  створеної  та  захищеної відповідно до чинного законодавства, - караються штрафом  від  п'ятисот  до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до  двох
років з конфіскацією  програмних  або  технічних  засобів,  за допомогою яких було здійснено несанкціоновані збут або розповсюдження  інформації  з обмеженим доступом,  які є власністю винної особи.

2. Ті самі дії,  вчинені повторно або за  попередньою  змовою групою осіб, або якщо вони заподіяли значну шкоду, - караються позбавленням  волі на строк від двох до п'яти років з конфіскацією програмних або технічних засобів, за допомогою яких було  здійснено несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, які є власністю винної особи.

Стаття 362. Несанкціоновані дії з інформацією, яка
оброблюється в електронно-обчислювальних
машинах (комп'ютерах), автоматизованих
системах, комп'ютерних мережах або зберігається
на носіях такої інформації, вчинені особою, яка
має право доступу до неї

1. Несанкціоновані зміна, знищення або блокування інформації, яка   оброблюється   в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах),  автоматизованих  системах  чи комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації,  вчинені особою,  яка має право доступу до неї, - караються штрафом  від  шестисот  до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними  роботами  на  строк  до двох  років  з  конфіскацією програмних або технічних засобів,  за допомогою яких було вчинено несанкціоновані  зміна,  знищення  або блокування інформації, які є власністю винної особи.

2. Несанкціоновані  перехоплення  або  копіювання інформації, яка   оброблюється   в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах),  автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації,  якщо це призвело  до  її витоку, вчинені особою, яка має право доступу  до  такої інформації, - караються позбавленням  волі  на  строк  до  трьох  років з позбавленням  права  обіймати  певні  посади  або займатися певною діяльністю на той самий строк  та  з  конфіскацією  програмних  чи технічних   засобів,   за   допомогою яких було здійснено
несанкціоновані перехоплення  або  копіювання  інформації,  які  є власністю винної особи.

3. Дії,  передбачені  частиною першою або другою цієї статті, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб,  або  якщо вони заподіяли значну шкоду, - караються позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади  або  займатися  певною діяльністю  на  строк  до трьох років та з конфіскацією програмних або  технічних  засобів,  за допомогою яких було здійснено несанкціоновані дії з інформацією, які є власністю винної особи.

Стаття 363. Порушення правил експлуатації
електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів),
автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи
мереж електрозв'язку або порядку чи правил
захисту інформації, яка в них оброблюється


Порушення правил експлуатації електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку або порядку чи правил захисту інформації, яка в них оброблюється,  якщо це заподіяло значну шкоду, вчинені особою, яка відповідає за їх експлуатацію, -

караються штрафом  від  п'ятисот  до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк  до  трьох років  з  позбавленням  права  обіймати  певні посади чи займатися певною діяльністю на той самий строк.

Стаття 363-1. Перешкоджання роботі
електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів),
автоматизованих систем, комп'ютерних мереж
чи мереж електрозв'язку шляхом масового
розповсюдження повідомлень електрозв'язку


1. Умисне масове розповсюдження  повідомлень  електрозв'язку, здійснене без попередньої  згоди  адресатів,  що  призвело  до порушення або припинення  роботи  електронно-обчислювальних  машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку, - карається штрафом від п'ятисот  до  тисячі  неоподатковуваних мінімумів  доходів  громадян або обмеженням волі на строк до трьох років.

2. Ті самі дії,  вчинені повторно або за  попередньою  змовою групою осіб, якщо вони заподіяли значну шкоду, - караються обмеженням волі  на  строк  до  п'яти  років  або позбавленням  волі  на  той  самий  строк,  з  позбавленням  права обіймати  певні посади або займатися певною діяльністю на строк до
трьох років та з конфіскацією програмних або технічних засобів, за допомогою  яких  було  здійснено масове розповсюдження повідомлень електрозв'язку, які є власністю винної особи.

Стаття 300. Ввезення, виготовлення або розповсюдження  творів, що пропагують культ насильства і  жорстокості

     1. Ввезення в Україну творів,  що пропагують культ насильства і  жорстокості,  з  метою   збуту   чи   розповсюдження   або   їх виготовлення,  зберігання,  перевезення чи інше переміщення з тією самою метою або їх збут чи розповсюдження, а також примушування до участі в їх створенні - караються штрафом   до   ста   п'ятдесяти   неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести  місяців, або  обмеженням  волі  на  строк  до  трьох років,  з конфіскацією творів,  що пропагують культ насильства і жорстокості,  засобів їх виготовлення та розповсюдження.

     2. Ті  самі  дії щодо кіно- та відеопродукції,  що пропагують культ насильства і жорстокості,  а  також  збут  неповнолітнім  чи розповсюдження серед них творів,  що пропагують культ насильства і жорстокості, - караються штрафом  від  ста  до  трьохсот   неоподатковуваних мінімумів  доходів  громадян або обмеженням волі на строк до п'яти років,  з конфіскацією кіно- та відеопродукції,  що пропагує культ насильства    і    жорстокості,    засобів   її   виготовлення   і демонстрування.

     3. Дії,  передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони вчинені повторно чи за попередньою змовою групою осіб, а також примушування неповнолітніх до участі у створенні творів,  що пропагують культ насильства і жорстокості, - караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні  посади  чи  займатися  певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією творів, кіно- та відеопродукції,  що пропагують культ насильства і  жорстокості, засобів їх виготовлення і демонстрування.

Стаття 301. Ввезення виготовлення збут і розповсюдження порнографічних предметів

1. Ввезення в Україну творів зображень або інших предметів порнографічного характеру з метою збуту чи розповсюдження або їх виготовлення перевезення чи інше переміщення з тією самою метою або їх збут чи розповсюдження а також примушування до участі в їх створенні караються штрафом від п ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до трьох років з конфіскацією порнографічних предметів та засобів їх виготовлення і розповсюдження
2. Ті самі дії вчинені щодо кіно та відеопродукції комп ютерних програм порнографічного характеру а також збут неповнолітнім чи розповсюдження серед них творів зображень або інших предметів порнографічного характеру караються штрафом від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до п яти років або позбавленням волі на той самий строк з конфіскацією порнографічної кіно та відеопродукції засобів її виготовлення і демонстрування

3. Дії передбачені частинами першою або другою цієї статті якщо вони вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб а також примушування неповнолітніх до участі у створенні творів зображень або кіно та відеопродукції комп ютерних програм порнографічного характеру караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією порнографічних предметів кіно та відеопродукції комп ютерних програм засобів їх виготовлення розповсюдження і демонстрування